ingilizce dönüşlü zamirler - reflexive pronouns

  2
  hellomyfriend 30.1.2017 21:57

  dönüşlü zamirler anlamına gelmektedir.kendi kendimize yaptığımız bir işi tarif ederken dönüşlü zamir kullanırız.örneğin; kendim geldim, kendisi yedi,
  kendimiz yaptık, kendileri istediler gibi cümleler konumuza örnek olarak verilebilir.dönüşlü zamirler tekil şahıslarda "self", çoğul şahıslarda "selves" takısını alırlar.
  ingilizcede her özneyle kullanılan dönüşlü zamir farklı olacağından bunları tablo şeklinde göstermek yerinde olacaktır.

  özneler zamirler dönüşlü zamirler anlamı

  ı me myself kendim
  he him himself kendisi
  she her herself kendisi
  ıt it itself kendisi
  we us ourselves kendimiz
  you your yourselves / yourself kendiniz
  they them themselves kendileri

  cümle içerisinde kullanımları;

  he cut himself
  (o kendisini kesti.)

  they feed themselves.
  (onlar kendilerini beslerler.)

  we go train station ourselves.
  (biz kendimiz tren istasyonuna gideriz.)

  ı cleaned this room myself.
  (ben bu odayı kendim temizledim.)

  dönüşlü zamirlerin by ile kullanılması:

  dönüşlü zamirler by kelimesiyle kullanıldığı zaman kendi kendisine, kendi kendime, kendi kendilerine...gibi anlamlar taşımaktadır.dönüşlü zamirler by ile kullanıldığı gibi
  on ...... own şeklinde de kullanılır. anlam bakımından bir değişiklik yoktur, aynı anlamı taşırlar.

  by ile kullanılması own ile kullanılması anlamları

  by myself = on my own kendi kendime
  by herself = on her own kendi kendisine
  by himself = on his own kendi kendisine
  by itself = on its own kendi kendisine
  by themselves = on their own kendi kendilerine
  by ourselves = on our own kendi kendimize
  by yourself = on your own kendi kendinize

  örnekler;

  he walked his home by himself he walked home on his own
  (o evine tek başına yürüdü.) (o evine tek başına yürüdü.)

  we cried by ourselves. we cried on our own.
  (kendi kendimize ağladık.) (kendi kendimize ağladık.)

  they went by their selves. they went on their own.
  (kendi kendilerine gittiler.) (kendi kendilerine gittiler.)

  ı played basketball by myself. ı played basketball on my own.
  (kendi kendime basketbol oynadım.) (kendi kendime basketbol oynadım.)

  she carried it by herself. she carried it on her own.
  (onu tek başına taşıdı.) (onu tek başına taşıdı.)