panoptikon

    3
    yoltutkunu 4.4.2020 17:15
    panoptikon kavramı, ilk olarak ingiliz filozof ve toplum kuramcısı jeremy bentham’ın 1785 yılında tasarlamış olduğu hapishane inşa modelinden gelmektedir. bu hapishane m.foucault’un da ‘’hapishanenin doğuşu’’ adlı kitabında yoğun yer tutmaktadır. foucault panoptikon, gözlemlenmeye izin verir demektedir. nereye kaçarsanız kaçın, nereye saklanırsanız saklanın sizi izleyen bu gözden kaçmak imkansızdır. g.orwell’in ‘’1984’’ adlı eserindeki tele-ekran kavramına denk gelmektedir. orwell da eserinde tele-ekranın insan üzerindeki denetim ve gözetim gücüne vurgu yapmaktadır.