shakespeare günü

    3
    alicoyum 23.4.2020 18:01
    bugün aynı zamanda "shakespeare günü". ona atfedilen "bardolatry" sözcüğünü bu vesileyle paylaşmayı borç bilirim. bu sözcük, shakespeare'i putlaştıracak kadar sevmeye ve eserlerini taparcasına okumaya deniyor. shakespeare'e aşırı derecede hayran olanlara ise "bardolator" denir.