duygu sömürüsü yapma

  2
  incekalem049 20.2.2021 12:07
  (halk dilinde) duygu sömürüsü yapma, birisini kendine acındırma.

  bir topluluğu siyasal alanda etkilemek ve coşturmak, bir ya da daha çok konudaki düşünce görüşleri sözlü yazılı, görsel yollarla yaymak amacıyla yapılan yoğun çalışma.

  sakin ve serinkanlı halk kitlelerini yavaş yavaş çeşitli teknikler kullanarak belli bir şeye karşı kızdırma, kışkırtma ve kolayca isyan edebilecek hale getirme çalışmalarının bütünüdür. ajitasyon bir bakıma toplumlardan kitlesel eylem bombası hazırlamak gibi bir şeydir.

  (tıp, psikoloji) ajitasyon kişinin, yakınlarının veya tedavi ekibinin güvenliğini tehlikeye sokan, tıbbi bakımını engelleyen, kişinin işlevselliğini bozan, olumsuz, tutarsız, sesli veya sözlü davranışlardır.

  ajitasyon, saldırganlık, şiddet, kırıp dökme gibi kişinin normal davranış alışkanlıklarında olmayan, yeni ortaya çıkan bazı davranışlardan oluşabileceği gibi, tekrarlayıcı sorular veya adımlama gibi normal bir davranışın anormal bir biçimde tekrarlanması şeklinde de görülebilir. ajitasyon çok çeşitli psikiyatrik bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkabilir.