şeriat nedir

  13
  sewo 21.4.2019 05:51 ~ 05:54
  insanlar şeriat hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir.
  hadi biraz aydınlanalım.

  bilinenin aksine şeriat rabbin kanunları değildir.

  önce anlamı:

  arapçada; kanun / yasa, hukuk ve töre gibi anlamlara gelen bu sözcük, bazen yol, yöntem anlamında da kullanılıyor. yani arapçada kanuna / yasaya / hukuka şeriat deniliyor. bu kanunun yahut hukuk kimin ve nerenin olursa olsun aynı adı alıyor. sözgelimi arapçada roma hukuku denilirken aynen şu ifade kullanılıyor: “şeriat’ur-ruman”

  işte arapça orman kanunu: “şeriat’ül- ğâb” / “şeriat’ül – ğâbeti”

  ----------------------------------------------------------

  şimdi kur'an bakalım.

  bazı ayetlerde (danışma bölümü / şura suresi 13 ve 21. ayetler) fiil halindeki kullanımları dışında kur’an’da “şeriat” sözü gibi, aynı anlama gelen “şir’a” sözü de geçiyor.

  ----------------------------------------------------------

  “... sizden her biriniz için bir şeriat / yol ve yöntem koyduk. eğer allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı...”

  “... her zamanın bir hükmü vardır.” ( rad suresi 38. ayet)


  “ezmanın tegayyürü ile ahkamın tegayyürü inkar olunamaz!” / “zamanın değişmesi ile hükümlerin değişmesi inkar edilemez!”

  kur’an’da ve bazı hadislerde geçen bir kısım “had ve ta’zir cezalarını” allah’ın değişmez ve evrensel şeriatı gibi kabul etmek, görüleceği üzere doğrudan doğruya kur’an’a aykırıdır. bunun bu şekilde kabul edilmesi aslında kur’an’a rağmen bir şeriat icat etmektir. bu icadın mucitleri de emevi güdümlü bir kısım sözde ulemadır.

  şeriat adı altında yapılan zorbalıklar:

  peygamber torunu imam zeyd, işkence edilerek öldürüldü.

  seyyid nesimî’nin derisini yüzerek katledildi.

  saltanat için kardeş katline fetva verildi.

  son örnek, kerbela’da peygamber torunu imam hüseyin’in boynunu kesen kılıç, şeriat kılıcıdır.
  ---------------------------------------------------------

  yüce rabbim sünnetullah yollamıştır bana, gelmiş din adı altında sanki rabbim tarafından yollanılmış gibi ibareler konulup emevilerin dayatlamalarına kulluk edilecekse, bu şirktir.

  ---------------------------------------------------------
  rabbimin verdiği yasalar vardır.

  allah’ın kanunu; kayıtsız, şartsız adalet, kölelere hürriyet, tabiata saygı, can güvenliğin tehlikeye girmeden can almamak, senin toprağına göz diken yokken savaş çıkarmamak.

  fetih suresi 23.
  “ve len tecide lisünnetillahi tebdilâ!” / “sen, allah’ın kanununda bir değişme bulmazsın!”

  yani fetva verilerek rabbin kuralları değişmez.

  kur’an, allah’ın işte bu gerçek yasalarına “sünnetullah” diyor.

  ---------------------------------------------------------

  sünnetullah mı isteniyor emmevilerin yozlaşmış dini kullanan yasalarını mı istiyoruz. yolumuz kuran mı yoksa din düşmanlığı mı?


 • 4
  bizanskurdu 21.4.2019 12:23
  günümüzde sadece tek bir 'kelime'den ibarettir. bazı münafıkların, cahil kitleleri sömürmek için kullandığı bir kelime.
  0
  sewo 21.4.2019 15:47
  sömürmelerine neden izin veriyoruz.
 • 1
  banabubade 21.4.2019 12:28
  +
 • 1
  meqt 22.4.2019 11:48
  dincilerin ișine gelen her șey șeriattır